Objednávkový systém záverečných prác

pre študentov Žilinskej univerzity

1. Zadanie objednávky

Stačí zadať údaje pre výrobu obalu Vašej záverečnej práce. Všetky zadané údaje si dobre skontrolujte .

2. Vybratie platby

Platiť môžete v hotovosti alebo on-line platbou pri zadaní objednávky.

3. Doplnenie zadania

Po výrobe obalu v stanovenom termíne si môžete doniesť na zviazanie vnútro práce. Nezabudnite na originál zadania!

4. Prevzatie prác

K prevzatiu hotovej objednávky si doneste vytlačený potvrdzujúci e-mail vrátane objednávkového čísla.

Viac info

Jednotný dizajn záverečných prác.

Dizajn záverečných prác pre študentov ŽU bol schválený vedením ŽU v roku 2012. Priniesol nielen jednotnosť obalov prác, rozšírenie možností grafických prvkov (logo ŽU), používanie špeciálnych znakov, rozlíšenie podľa fakúlt, ale aj výraznú úsporu študentom. Kompletné vyhotovenie obalu vrátane zviazania práce je možné už od 5€/prácu.

Vzory prác pre jednotlivé fakulty si môžete pozrieť v Galérii.

Obaly v koženkovej väzbe zatiaľ nie je možné objednať cez on-line objednávkový formulár. Objednávku je potrebné zadať osobne v EDIS-e.