Najčastejšie otázky

1. Mám vypísať názov práce v anglickom jazyku?

Túto možnosť volíte len vtedy, ak potrebujete mať celý obal záverečnej práce vyhotovený v anglickom jazyku. Zvyčajne je to v prípade, že celá práca je písaná v anglickom jazyku.

2. Aký rok mám uviesť do objednávkového formulára?

Ide o rok, kedy odovzdávate záverečnú prácu. Nevpisujte rok narodenia – ten nás nezaujíma 😊.

3. Čo je to osobné číslo?

Je to jedinečné číslo každého študenta na UNIZA. Prihlasujte sa s ním napr. do IS Vzdelávanie. Má 6 číslic.

4. Čo je to evidenčné číslo?

Ide o evidenčné číslo Vašej záverečnej práce. Má 14 číslic. Nájdete ho na zadaní Vašej záverečnej práce, príp. si ho zistite na Vašej katedre.

5. Ako mám chápať počet listov práce?

Celkový počet listov práce je počet listov vnútra práce vrátane príloh, ktoré sú zviazané s vnútrom práce. Do tohto počtu sa nezapočítavajú listy príloh, ktoré budú uložené mimo vnútra práce (v samolepiacom vrecku, príp. pod pásik).
Ide o počet strán pri jednostrannej tlači. Ak chcete prácu tlačiť obojstranne, počet listov je polovičný k počtu strán práce (napr. pri obojstrannej tlači mám 100 strán, t. j. je to 50 listov).

6. Ako mám postupovať, keď mám prílohy, ktoré potrebujem uložiť mimo vnútra práce?

V prípade, ak máte prílohy, ktoré majú byť uložené mimo vnútra práce (napr. výkresy), vyberte si možnosť Príloha extra (mimo vnútra práce). Napíšte počet listov príloh a zvoľte si formu uloženia – samolepiace vrecko (do 10 listov A4) alebo pásik na prílohy (do 60 listov A4). V prípade väčších príloh ako A4 treba prílohy prepočítať takto 1 A3 = 2 A4, 1 A2 = 4 A4, 1 A1 = 8 A4, 1 A0 = 16 A4.

7. Mám prílohy, ktoré majú viac ako 60 listov A4. Ako mám postupovať?

V tomto prípade Vám odporúčame zviazanie do spisových dosiek so šnúrkami. Druhou možnosťou je vytvorenie obalu príloh práce s pásikom na prílohy. Ak si prajete vyrobiť takýto obal, treba zadať objednávku na výrobu obalu, pričom postupujete rovnako ako pri objednávke väzby práce. Do objednávky je za názov treba doplniť „Prílohy“. Objednajte si zároveň aj pásik na príslušný počet listov.

8. Ako môžem poslať súbor na tlač vnútra práce?

Súbor na tlač vnútra práce nahrajte priamo v objednávkovom systéme vo formáte PDF. Maximálna veľkosť súboru je 50 MB. V prípade, ak sa Vám nedarí súbor nahrať, skontrolujte si jeho názov a skúste ho premenovať napr. FINAL.PDF. Ak Vám ani tak súbor nenahrá, pošlite nám ho mailom.

9. Ako môžem poslať súbory na tlač príloh?

Súbor na tlač príloh práce nahrajte priamo v objednávkovom systéme vo formáte PDF. V prípade, ak máte viac súborov príloh, odporúčame Vám, poslať nám ich zazipované do 1 archívu prostredníctvom e-mailu, resp. cez úschovňu alebo Microsoft OneDrive na mailovú adresu: edis.grafik@uniza.sk .

10. Ako vám môžem doručiť dodatočné súbory, ktoré majú byť na CD/DVD/USB?

Prílohy určené na napálenie CD/DVD/USB nám doručte prostredníctvom e-mailu, resp. cez úschovňu alebo Microsoft OneDriva na mailovú adresu: edis.grafik@uniza.sk Zároveň nám túto informáciu oznámte aj v objednávke v políčku poznámky. V prípade, ak si objednáte CD/DVD/USB, automaticky naň napaľujeme aj PDF súbor Vašej práce nahratý na tlač.

11. Ako účtujete kombinovanú tlač?

Kombinovanú tlač účtujeme na základe skutočného počtu vytlačených strán podľa počítadiel tlačiarenských strojov. Vychádza sa pritom z Vami pripraveného tlačového PDF súboru. Odporúčame preto skontrolovať, ako máte súbor pripravený. Nie je možné objednať tlač len vybraných strán farebne. Príklad - nedokážeme zrealizovať Vašu požiadavku, ak chcete tlačiť farebne len napr. strany č. 2, 18, 35, 49 a následne ich vkladať do vytlačenej čb. kópie.

12. Tlačíte aj vo formáte A3?

Áno, môžeme vám prílohy, príp. niektoré strany vnútra práce vytlačiť aj vo formáte A3. Túto informáciu nám uveďte v poznámke k objednávke.

13. Je možné doniesť vytlačené vnútro práce?

Áno, je to možné. Pri objednávke zvoľte možnosť bez tlače. Vnútro práce doručte do EDISu v otváracích hodinách zabalené v obálke označenej Vašim menom a fakultou, oddelené jednotlivé sady.

14. Do kedy zhotovíte moju objednávku?

Termín vyhotovenia si volíte pri zadaní objednávky. Je to maximálna doba, do ktorej máte prácu zviazanú. Objednávku však začíname vybavovať ihneď po jej zadaní.

15. Urobil/a som chybu v objednávke, ako mám postupovať?

Zmenu nám nahláste čím skôr mailom, príp. telefonicky. Nevytvárajte duplicitné objednávky! Zmenu na obale práce je možné zrealizovať, kým obal práce nebol vytlačený. Rovnako je možné vymeniť nahratý súbor PDF, kým nebola práca vytlačená, príp. napálená na CD. Aj neskôr je možná zmena objednávky – napr. oprava obalu, ale len za poplatky.

16. Je možné storno objednávky?

Storno objednávky po jej odoslaní už nie je možné. Odporúčame Vám preto zvážiť záväzné zaslanie Vašej objednávky.

17. Neprišiel mi e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky.

V tom prípade nás kontaktuje. Je možné, že ste zadali nesprávnu e-mailovú adresu a objednávka bola prijatá alebo objednávka prijatá nebola.

18. Neprišiel mi e-mail s inštrukciami k platbe.

E-mail s inštrukciami k platbe zvyčajne zasielame do 2 pracovných dní po odoslaní objednávky. Ak by ste do tohto času e-mail nedostali, kontaktuje nás.

19. Príde mi e-mail, že moja objednávka je zhotovená?

Nie, objednávka je automaticky zhotovená do doby, ktorú ste si zvolili v objednávke. Neposielame už e-maily o jej zhotovení.

20. Ako môžem objednávku zaplatiť?

Zaplatiť môžete prostredníctvom elektronickej peňaženky UNIZA – eMANY. Pre úspešné uhradenie objednávky je potrebné splniť dve veci:
1. úspešné prihlásenie (https://emany.uniza.sk/) sa prostredníctvom LDAP účtu (totožné s prihlásením sa do dochádzky, WIFI atď).
2. nutnou podmienkou mať disponibilný zostatok na účte eMANY. Následne je potrebné vybrať položku zo služieb Poplatok EDIS-u za viazanie a tlač a kliknúť na tlačidlo Zaplatiť.
Pri platbe treba uviesť číslo objednávky a sumu. Platiť je potrebné zo svojho účtu eMANY. Zaplatiť je možné aj v hotovosti v pokladni EDISu.